9/16/15

When You Can't Say No (re-post)

This is a very good testimony/article on overcoming addictive over-eating from Teresa Shields Parker. It was originally published in Charisma Magazine.


Teresa once weighed 430 lbs. Here's how God set her free from an addiction that led to losing 260 lbs.
Teresa once weighed 430 lbs. Here's how God set her free from an addiction that led to losing 260 lbs. (iStockPhoto | ariwasabi)
Most do agree they have a strong need to regularly have sugar. It's just the "harmful" part they don't accept and the addiction label.
Risks of Obesity
Yet, sugar is a major cause of obesity and the obese are at risk for a large number of diseases including: diabetes, heart disease, high blood pressure, cancer, stroke, gallbladder and liver diseases, gynecological problems such as infertility, respiratory problems, sleep apnea and colon, breast and endometrial cancers, according to the Centers for Disease Control and Prevention.
Not only that, for many it has become an addiction. Using sugar has become a strong, harmful, regular, urgent, overwhelming desire.
Truth
I had not heard about sugar addiction when God pulled back my curtain hiding the truth. However, I knew I was as soon as I heard a 30-year sober alcohol say, "Alcohol is one molecule away from sugar. Alcohol is liquid sugar."
I asked the question. "Can a person be addicted to sugar like others are addicted to alcohol or drugs?" His answer was, "You can be addicted to anything that controls you."
Sugar controlled me. I knew it.
That night I literally grieved thinking about giving up sugar, but I knew beyond a shadow of a doubt it was what I had to do.
I handed my desire for sugar to God. I surrendered it. I laid it on the altar.
I cried out, "God I give up, but I can't walk this journey on my own. I need You. I need Your strength. On my own I am weak. I will give in if you don't nudge me. In my moments of weakness, will you remind me? I need Your grace. I need Your power. I want to be free."
For the first time, I meant it.
Freedom
Today, I have lost 260 pounds only by the grace-power of God. It is for freedom that Christ has set me free. So I will stand firm and not let myself be entangled again by a yoke of bondage.1
Here is the truth, if God and I can do it, you and God can do it. God can do anything, you know.2
His grace is enough. It's all you need. His power is made complete in your weakness.3
Oh, and the word no? I've learned to say, "No," for my health and sweet freedom.
Galatians 5:1
Epheisans 3:20
32 Corinthians 12:9
Many ask me advice about weight loss. I've developed a myriad of resources available on my website under the free and the products tabs. But by far the best resource isSweet Change Weight Loss Coaching and Accountability Group. I developed this group to help those just like I was, who need someone who understands the difficulties of extreme weight, someone to coach them through the process, someone who understands this journey is not just about what you eat and how you move, it's also about why you eat and why you don't move.
We are tri-part beings. We are a spirit, a soul and a body. Our parts are dependent upon each other. Although the problem may appear in your body, it is also related to your mind, emotions, will and spirit. We don't shy away from the tough realities. We have to change. It's part of the process. Change starts inside and moves to the outside. Weight loss is the by-product of total transformation.
Teresa Shields Parker is a wife, mother, business owner, life group leader, speaker and author of Sweet Grace: How I Lost 250 Pounds and Stopped Trying to Earn God's Favor and Sweet Grace Study Guide: Practical Steps to Lose Weight and Overcome Sugar Addiction. Get a free chapter of her memoir on her blog at teresashieldsparker.com. Connect with her there or on her Facebook page.

8/21/15

I Have a New Blogging Home!

Dear readers,

Following the publication of my second book, "Plugged In", and the many articles I have been writing for various venues, I have started a new blog and invite you to follow me there: https://marienotcheva.wordpress.com

I will certainly update this blog, "Redeemed from the Pit" from time to time, as I write articles or post updates germane to overcoming eating disorders. However, part of the reason I started a new site was because this blog (being entirely devoted to that topic) has become a bit too constraining. I write on many topics - from bibical counseling issues to Balkan politics, and enjoy having the freedom to publish whatever happens to by weighing on my so-called mind that day. I do not want to be 'type-cast' as the Christian writer who writes solely about anorexia and bulimia.

Also, since a number of readers follow me on Twitter, it would be nice to know there is a spot now designed to showcase all my editorials...from book reviews to social commentary.

If you would like to guest blog (either here, on your eating disorder journey) or at my new, general blog, please message me! I would be happy to have you write.

Blessings,

Marie Notcheva

6/24/15

My Second Book Released - "Plugged In: Proclaiming Christ in the Internet Age"

My new book, "Plugged In: Proclaiming Christ in the Internet Age" is out, available on Kindle or as a Paperback: http://tinyurl.com/ovba99w

Foreword by Dr. Robert W. Kellemen

From the publisher:

"Marie has written an excellent book on the impact on line communication methods have had on evangelism, which gives “illusion of creating relationship”.  She rightly points out that effective evangelism needs a human connection, and that “An interactive website, no matter how doctrinally in-depth, cannot replace the “one anothering” described in Scripture as the model for Christian growth.” 

"This book is highly informative and well researched. Marie brings personal experience to this topic, having worked and ministered on two continents. With a thriving personal ministry to teens overseas, she has experienced the successes and failures of “online conversions”.  

Biblical counselors will benefit from her perspective on the topic of on-line counseling and discipleship. I would strongly recommend this book to anyone involved in personal or cyber ministry.  A solid biblical and beneficial read!” 

-- Julie Ganschow ACBC/IABC Certified Biblical Counselor

5/23/15

Hir ungjilli për gratë me çrregullime në të ngrënë, Pjesa II

Note: This is an Albanian-language translation of Part II of my article for the Biblical Counseling Coalition, "Gospel Grace for the Eating Disordered Woman"
Shkrimtare:  Marie Notcheva
Përkthyes:    Juxhin Alia

Fjalë hyrëse nga ekipi BCC : Ju po lexoni pjesën e dytë të një blogu me 2 pjesë te miniserive Hir & E vertetë  mbi çrregullimet në të ngrënë nga Marie Notcheva. Në pjesën e parë të kësaj serie, ne trajtuam mendësinë e gabuar dhe “idhujtarinë” që qëndron pas çrregullimeve në të ngrënë. Në të dytën, do të trajtojmë disa dallime të përqëndruara në ungjill, mbi mënyrën e këshillimit të grave anoreksike dhe bulimike. Pjesën e parë mund ta lexoni këtu

E pranuar nga Hiri


Në librin e saj, Good News for Weary Women (lajm i mirë për gratë e shqetësuara) Elyse Fitzpatrick  heq një paralele interesante mes këshillave ekstra-biblike që gratë e krishtera marrin mbi të qënurit “të perëndishme” dhe Galatasve të cilët Pali i qorton pse i shtonin rregullat e tyre besimit në krishtin.Fitzpatrick me të drejtë vë në dukje se përpjekja për të jetuar sipas standarteve të tua në një tentativë për ta bërë veten “të pranueshëm “ për Perëndinë do të çojë drejt fajita, dështimit dhe dënimit të vetes. Disa shembuj të këtyre rregullave të pashkruara qe injektojnë fajin përfshijnë presionin për të qënë meuese shtëpiake, për të mësuar femijët në shkollën e së dielës, dhe të ushqejë familjen e saj me vakte organike, të gatuara në shtëpi rregullisht. Të gjitha këto janë zakone të mira por as nuk janë urdhëresa biblike dhe as na fitojnë “pikë” me Perëndinë. Ajo çfarë Fitzpatrick po thotë është se kur ne(gratë) I shtojmë barra të tepërta listës sonë te “vet-përmirësimit” ne po e vendosim veten sërish nën  “robërinë e ligjit” , duke u përpjekur që ta bëjmë veten të dukemi “mirë në sytë tanë” dhe duke refuzuar nevojën për hir.

Për një grua anoreksike ose bulimike, robëria prej rregullave dhe ritualeve të vet-vendosura, rritet në mënyrë eksponenciale. Ushqimet “e lejuara” bëhen gjithmonë e më pak, regjimet e ushtrimeve të detyrueshme, bëhen më të gjatë dhe më të vështirë, dhe marrja e kalorive bie në nivele drastike mos-ushqyerje.
Për një bulimike, të hash “më shumë seç duhet” (edhe një kafshatë më tepër) e bën atë të justifikohet për ta vjellë të tërën : “Unë tashmë e bëra lëmsh këtë punë… më mirë po i shkoj deri në fund”. Kjo mënyrë e të menduarit “të gjitha ose asgje” nuk lë vend për hirin, gruaja ndihet e ndotur, e dobët dhe fajtore kur “dështon”.Michelle Myers, ish-anoreksike, shkroi se u ndikua nga fjalët e një miku të vet ndërsa kishte ngecur në mëkat si kurrë me parë “ bën stërvitje apo jo, Perëndia të do njelloj”. Fakti se nuk je më pak “e vlefshme” kur nuk ushtrohesh njëherë apo kur ha karbohidrate, është një koncept i vështirë për tu rrokur nga një subjekt qe këshillohet për çrregullime në të ngrënë dhe eshte një shembull konkret se ku ka nevojë ta aplikoj ajo ungjillin në jetën e përditshme.

Dallime në këshillimin e klienteve anoreksike dhe bulimike

Ndërsa diskutoni “rregullat” e të resë që keshilloni, dhe çfarë ndjen ajo se mund të arrijë duke i mbajtur ato, ju mund të hasni një larmi përgjigjesh që varen nga sa thellë janë ngulitur sjelljet e çrregullimeve në të ngrënë tek ajo. Gjithashtu vini re se anoreksiket janë përgjithsisht raste më të veshtira këshillimi sesa bulimiket për një numër arsyesh:
  • ·        Shpesh(por jo gjithmonë) ato janë më të brishta fizikisht, puna e rëndë e ndryshimit biblik mund të kërkojë më tepër energji sesa ato kanë.
  • ·        Niveli i të gënjyerit të vetes është më i madh tek anoreksiket.
  • ·        Frika nga ushqimi dhe idhurjtaria e dobësimit është bërë shteruese për to.  Anoreksiket shpesh fillojnë keshillimin me pak shpresë për tu transformuar.

Nëse po këshilloni një femër që është diagnostikuar klinikisht me anoreksia nervosa (çka do të thotë se ajo është  të paktën 20% nën pëshën ideale trupore të saj), unë do të sugjeroja seriozisht për ju të kërkoni që ajo të kontrollohet të paktën çdo javë nga një mjek dhe të bëjë analiza laboratorike rregullisht. Mungesa e balancës së mineraleve elektrolitë janë fenomen i zakonshëm si mes bulimikeve ashtu edhe anoreksikeve, por rreziku i mos-funksionimit  te zemrës apo veshkave  është më i madh në anoreksi kronike.

Së dyti, jini të pregatitur për rezistencë nga subjekti anoreksik që keshillohet kur pëqrpiqeni ta bëni atë ta shohë sjelljen e saj si “mëkat”. Kjo është një nga dallimet më të mëdha që kam vënë re gjatë këshillimit të grave me çrregullime në të ngrënë : një bulimike tashmë e di se sjellja e saj eshtë e gabuar dhe vetë-shkaterruese, dhe i vjen zakonisht turp nga  “humbjet e kontrollit” që ka. Në kontrast me këtë një anoreksike ndihet e fuqishme kur arrin të privohet. Ajo beson se sjellja e saj e ngurtë është vetë misherimi i “të shëndetshmes”, e justifikon si “vetë-disiplinë”, dhe ndjen përbuzje për pëshen normale (që në sytë e saj është shëndet I tepërt). Kur ajo sheh veten në pasqyrë, pavarësisht se sa e dobët mund të jetë, ajo sheh një person obez përballë saj. Një bulimike mund të ketë një pikëpamje idhujtare mbi peshën(duke dashur të jetë e dobët aq shumë sa është e gatshme të mëkatojë per t’ia arritur) por zakonisht pesha e saj është afer normales dhe pamja e saj nuk është aq e shtrembëruar. Anoreksikja krenohet me “mbajtjen e ligjit” te vet, kjo është bërë identiteti i saj. Dëshira për të qënë e dobët me çdo kusht mbizotëron deri në atë pikë sa frika e saj nga ushqimi është bërë e pa-arsyeshme. Vetë natyra progresive e anoreksisë bën që subjekti I këshilluar të ketë frikë të gëlltisë ushqim.

Përveçse e ndihmoj atë  ti përballë këto frikëra në mënyrë biblike, unë kërkoj nga subjektet anoreksike të takojnë një dietolog(duke supozuar që sjanë të tillë) dhe këtë takim e inkurajoj edhe për rastin bulimik.  Takimi me një dietolog ndihmon anoreksiken të fitojë besim për të konsumuar ato çfarë trupi i saj ka nevojë në mënyrë të ushqyeshme, ndërsa përball bashkë me ju, këshilluesin biblik, mashtrimet që ajo ka përvetësuar.

Si rregull, unë nuk ju kërkoj as subjekteve anoreksike, as atyre bulimike të mbajnë ditar ushqimi, megjithëse dietologu mund ta kërkojë diçka të tillë. Të shkruajturit e çdo gjëje që ajo ha përqëndron një vëmendje të panevojshme tek ushqimi, sesa tek zbulimi i motiveve të zemrës së saj dhe tek ripërtëritja e mendjës së saj.

Duke i dhënë shpresë dhe duke i mësuar asaj ta çmojë Krishtin

Sido që të shfaqet sjellja e çrregullimeve në të ngrënë  të subjektit që këshilloni, ti japësh shpresë në sesionin e parë është vendimtare. Ajo mund të ketë përvetësuar shumë mite rreth çrregullimeve në të ngrënë nga “psikologjia e popit” siç janë “Ti kurrë nuk shërohesh, gjithmonë në përmirësim” përballeni këtë me 1 Korintasve 6:11 ku Pali këshilloi ish- grykës, pijanec, homoseksual, dhe të tjerë “të varur” nga mëkatet e tyre se ata janë “Larë… shenjtëruar… drejtësuar në emrin e Zotit Jezus” Ndihmojeni atë që të shohë se po e përdor ushqimin në një mënyrë që Zoti nuk e caktoi, dhe se po dëmton trupin që Ai i dha asaj për ti shërbyer dhe për të nderuar vetë Zotin. Një prej ngjashmërive mes anoreksisë dhe bulimisë është se në të dyja çrregullimet, kjo sjellje po shërben si “shpëtimtar i rremë” – Ato e bejnë të vuajturin të ndihet mirë (përkohësisht) prandaj është e vështirë të rreshtësh. Kur rehatia dhe Dobësimi janë prioritetet kryesore të saj, mendja e saj nuk “është vendosur tek gjërat qiellore” (siç vërejtëm në pjesën 1), dhe zemra e saj priret drej vetes (Mateu 6:21). Në mënyrë që të transformohet, ajo duhet të mësojë të ripërtërijë mendjen me Fjalën e Perëndisë dhe ta kthej zemrën e saj drejt Krishtit (Romakëve 12:1-3 , 2 Korintasve 3:18) Si në gjithë mëkatet jetë-zotërues, besimtarja duhet të mësojë ta shohë Jezus krishtin si më të bukur dhe më të dëshirueshëm se “idhulli” i saj. Detyra juaj është ta ndihmoni të dallojë cili është vullneti i tij I menjëhershëm për jetën e saj( një mendje e transformuar, shëndet, kthimi i ushqimit në rolin e vet jetik)  dhe ti besojë Perëndisë dhe atyre që ai i ka vënë pranë për ta ndihmuar(Proverbat 3:6)

Duke përballur tundimin

Të kapërcesh një çrregullim në të ngrënë nuk është e thjeshtë, edhe për një të krishterë që sinqerisht dëshiron të ndjekë Krishtin. Femrat shpesh mund të kenë drojë për t’i zbuluar “sekretin” e tyre dikujt kur vijnë për herë të parë tek ju, me turp për sjelljen e tyre, dhe me dëshiren e dëshpëruar për të ndalur por të tmerruara se Fjala e Perëndisë nuk do të “mjaftoj” për to, dhe ato nuk do mund të bëjnë kthesë nga çrregullimi i tyre në të ngrënë. Pregatituni të ri-vizitoni ungjillin ( Personin  dhe veprën e Jezus Krishtit për to) shumë herë dhe të tregoni, shpirtërisht, hir për çdo dështim (Luka 17:4 është një varg i fuqishëm për mëkatin që jep varësi, po ashtu Romakeve 7). Mësojini asaj ti kthejë sytë nga Krishti për ndihmë dhe ngushëllim në kohë vështirësie(Hebrenjve 4:14-16, 1 Pjetrit 5:6-7, Mateu 11:28-30) çdo herë që ajo është e aftë t’i drejtohet Perëndisë në momente dobësie dhe t’i rezistojë tundimit për t’iu përmbajtur ushqimit apo për të vjellë, ajo do të fitojë vet-besim dhe do të fillojë ta shohë veten duke kryer një fitore shpirtërore.

Shërim në trup, mendje dhe shpirt

Sapo subjekti që këshillohet ka filluar të hajë rregullisht, vakte të shëndetshme dhe te zhvillojë modele të reja të menduari, nevoja për t’u përmbajtur apo për të vjellë priret të largohet brenda pak muajsh. Anoreksikja tashmë e ka përballur frikën e saj më të madhe, të shtuarit peshë, dhe sheh një përmirësim në shëndetin e saj. Shtimi në peshë do të rrafshohet shumë shpejt, por këmbëngulni që ajo te vazhdojë të ndjekë planin e vakteve “të mirëmbajtjes” si pjesë e një detyre shtëpie. Shih kapitullin 13(konsiderata praktike) te librit tim, Redeemed from the Pit: Biblical Repentance and Restoration from the bondage of Eating Disorders( Shpengim nga bataku, pendesë dhe ripërtëritje biblike nga robëria e çrregullimeve në të ngrënë)

Një bulimike sheh se dëshirat e papërmbajtura të saj largohen teksa mendja e saj ripërtërihet, pjesërisht edhe sepse ajo po mban ushqimin që trupi isaj kishte aq shume nevojë. Energjia dhe përqëndrimi i saj përmirësohen drastikisht, pothuaj ne te njëjtën kohë që rresht së vjelli, pasi niveli i sheqerit ne gjakun e saj nuk leviz pa fre cdo orë. Emocionalisht, anoreksiket dhe bulimiket priren të jenë në të njejtin nivel sapo të ngrënët e tyre normalizohet, dhe nuk fiksohen aq shpesh tek ushqimi.

Eshte jashtëzakonisht inkurajuese, si për gruan që kalon çrregullimin në të ngrënë, ashtu edhe për këshilluesin, të shohë transformimin të ndodhë ndersa ajo mëson t’I mbajë syte në Krishtin dhe ta lërë robërinë e saj perfundimisht tek këmbët e kryqit.

Bashkoju bisedës

Kur i referoheni vështirësive me çrregullimet në të ngrënë, qoftë në jetën tuaj apo të subjektit që këshilloni, si mund ta aplikoni hirin e ungjillit të Krishtit?5/9/15

Të kuptosh "përbindëshin përbrenda" : Ç'rregullimet në të ngrënë, pjesa I

Note: This article is an Albanian-language translation of Part 1 of my series on the Biblical Counseling Coalition, "Understanding the Monster Within: Eating Disorders, Part 1".

It is run on the Albanian Koalicioni i Këshillimit Biblik Shqiptar page, which is the Albanian arm of the BCC.Shkrimtare:  Marie Notcheva
Përkthyes:    Juxhin Alia

4 Maj 2015

Një fjalë hyrëse nga ekipi BCC: Ju po lexoni pjesën 1 të një blogu BCC 2-pjesësh të miniserive Hir&të vërtetë mbi çrregullimet në të ngrënë nga Marie Notcheva. Në pjesën e parë të serisë, ne do të trajtojmë mendësinë e gabuar dhe “idhujtarinë” pas çrregullimeve në të ngrënë; në të dytën, do të vërejmë disa dallime të përqëndruara në ungjill, mbi mënyrën e këshillimit të grave anoreksike dhe bulimike.

 Dinamikat sociale dhe një diagnozë biblike

Në fillim të viteve 80', termat "anoreksia nervosa" dhe "bulimia" u bënë fjalë të njohura në Shtetet e Bashkuara. Pa vonuar shumë, psikologë të sjelljes dhe ata klinikë nxituan të gjenin një "kurë" për këtë fenomen të ri - të vdesësh urie dhe të vjellësh në mes të bollëkut. Libri i Cynthia Rowland, The Monster Within: Overcoming Bulimia  (Përbindëshi përbrenda: Të mposhtësh buliminë)(1985) ishte një ndër dëshmitë e para të publikuara të llojit të vet. Vdekja në 1983 e këngëtares së popit Karen Carpenter ishte një faktor në valën e vëmendjes mediatike që i'u dha çrregullimeve në të ngënë. Një tjetër, ka mundësi të ketë qënë rritja në popullaritet e atleteve femra në disiplina si gjimnastika dhe patinazhi artistik, që dolën hapur me vështirësitë e tyre. Cilado qofte arsyeja, sjelljet e mosushqyerjes dhe të vjellët nga grykësia nuk janë sjellje të zhvilluara vetëm kohët e fundit, dhe as nuk janë të kufizuara vetëm në vendet e pasura perëndimore.

Është e dobishme për çdo këshillues biblik që punon me të rejat, të kuptojë mendësinë pas çrregullimeve në të ngrënë. Megjithëse personi që ju këshilloni mund të mos jetë diagnostikuar klinikisht me anoreksi, bulimi, ose çrregullime në të ngrënë prej grykësisë, shumë të reja do të tregohen të hapura në privacinë e dhomës së këshillimit për pasiguritë e tyre rreth peshës, pamjes së jashtme dhe zakoneve të ngrënies apo ushtrimeve fizike të çrregullta. Do të na ndihmonte të ishim në gjendje të pikasnim mendimin jobiblik dhe ta ballafaqojmë me hir dhe të vërtetë përpara se të çeli plotësisht në një çrregullim në të ngrënë.
Vini re se çështjet e imazhit trupor dhe pasiguritë rreth pamjes nuk kufizohen vetëm tek të këshilluarat femra, te rinjtë meshkuj vuajnë gjithashtu, prandaj të njëjtat parime vlejnë edhe për ta. Gjithsesi duke patur parasysh se sa më të theksuara janë ruajtja e peshës dhe mbizotërimi i çrregullimeve në të ngrënët mes femrave, do ti referohem subjektit te këshilluar me përemra femërorë.

Cfarë janë anoreksia dhe bulimia?

Përkufizimi mjekësor i anoreksia nervosa është :
“Një çrregulim në të ngrënë që karakterizohet nga refuzimi për të mbajtur një peshë minimale trupore, frika nga të shtuarit peshë apo të kthyerit në obez, turbullim i imazhit trupor, mbështetje e tepruar në peshën apo formën trupore për vetëvlerësim, dhe amenorrea(mungesë e menstruacioneve)”
Bulimia nervosa përkufizohet kështu :
“Grykësi e përsëritur që zakonisht ndiqet nga veprime që synojnë të refuzojnë marrjen e kalorive të ushqimit të gëlltitur, më së shpeshti veprime spastruese siç është provokimi I vjelljes dhe abuzimi i laksativëve por nganjëherë edhe metoda të tjera si ushtrime fizike të tepruara dhe argjërim.”
Për një shpjegim më të plotë të anoreksisë dhe bulimisë në kritere klinike, si dhe komplikimet mjekësore që pasojnë, jeni të lutur të lexoni kapitujt 2 dhe 13 të librit tim Redeemed from the Pit: Biblical Repentance and Restoration from the Bondage of Eating Disorders. (E shpenguar nga bataku: pendesë dhe ripërtëritje biblike nga zgjedha e çrregullimeve në të ngrënë))
Me pak fjalë anoreksia është një imazh i shtrembëruar i trupit që çon në vetë-mosushqyerje(shpesh i shoqëruar më ushtrime të dëmshme fizike – anorexia athletica); bulimia është cikël grykësie-vjelljeje që çon në “varësi ushqimi” dhe humbje të kontrollit. Të dyja këto sjellje janë shteruese, kërcënuese për jetës, dhe megjithse kanë shumë komponente, në thelbin e tyre janë me natyrë shpirtërore – siç është gjithë jeta. Ka shumë ngjasim mes dy çrregullimeve, dhe shpesh sjelljet mbivendosen. Në pjesën e parë të kësaj serie, ne do të shohim mendësinë e gabuar dhe “idhujtarinë” pas këtyre çrregullimeve; në të dytën, do të vërejme disa dallime në mënyrën se si i këshillojmë gratë bulimike dhe anoreksike.
“Më mirë të më kalojë sipër kamioni”

Në librin e tij të fundit, Eating Disorders: Hope for Hungering Souls(çrregullimet në të ngënë: Shpresë për shpirtra të uritur) Dr. Mark Shaw citon profesorin Glen Gaesser kur thotë, “Mbi 50% e femrave te anketuara të moshave të intervalit 18-25 vjeç do të preferonin më mirë t’u kalojë sipër kamioni se sa të jenë të shëndosha, dhe 75% do të zgjidhnin më mirë të ishin budallaqe apo të këqija” kjo deklaratë e vetme tregon për madhësinë e kushtëzimit të prioriteteve të femrave të reja. Nëse i referohemi Biblës, edhe në Testamentin e Vjetër ne mund të shohim vlerën që i jepej bukurisë fizike – edhe në kohët e patriarkëve( mendoni per Lean vs. Rakelës, Esterin, Danielin, Absalomin dhe të tjerë që dalloheshin për pamjen e jashtme). Ne gjithashtu shohim një Perëndi me një set krejt të ndryshëm prioritetesh – dhe përkufizimin e tij të bukurisë në vargje të tilla : 1Samuelit 16:7, Isaia 53:2-3, Proverbat  31:30, dhe 1Pjetrit 3:3.
Të shpenzuarit kohë duke shpalosur pozicionin që ka në Krishtin subjekti i këshilluar (1gjonit është një detyrë shtëpie e shkëlqyer) fillon rrugëtimin e saj drejt rrokjes të së vërtetës se ajo nuk është më një skllave e mëkatit. Ku qëndron lidhja? Nuk ka asnjë çështje në jetë me të cilën subjekti i keshilluar po përballet, që nuk mund ta tejkalojë në Krishtin . Nuk ka asnjë mëkat që e këshilluara po e lufton nga i cili nuk mund të pendohet. Nëse Perëndia e ka thirrur atë që të “zhvesh” çfarë i përket mishit dhe “të vesh” shenjtërinë, atëherë, e fuqizuar nga fryma e shenjtë, ajo është e aftë ta bëjë këtë.
Ky ndërgjegjësim është zakonisht një pikë kthese për subjektet e këshilluara me mëkate jetë-zotëruese (varësitë) përfshirë anoreksinë dhe buliminë. Shpesh, ato kanë besuar për kaq gjatë se janë “nën kontrollin” e kësaj sjelljeje saqë të jesh në gjendje të “zgjedhësh” lirinë – në bazë të pozicionit të tyre në Krishtin –duket një koncept shumë liberal. Ajo mund të mësojë të “zhveshi” sjelljet jo të shëndetshme duke ripërtërirë mendjen e saj.
Ku Qëndron mendja e saj? 


Një prej vendeve të para ku i çoj të rejat që vuajnë prej anoreksisë ose bulimisë është
Kolosianëve 3:1-3: "Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë, sepse ju keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndinë."

Cilat janë prioritetet ditore të subjektit që po konsultoni? Për çfarë mendon? A është duke u përqëndruar tek gjërat që kanë vlerë të përjetshme? A po prehet ajo në veprën e përfunduar të Krishtit në kryq dhe në dashurinë personale të Atit për të? Çfarë i’a shkakton ankthin? Në këtë pikë, përdorimi i pyetësorëve "Zbulo Modelet Problematike" si rregjistër javor ndihmon për të zbuluar "shkëndija" specifike që e bëjnë atë të përmbahet apo të kalojë në një tjetër episod grykësie-vjellje. Për shembull, një grua bulimike mund të ndihet e sulmuar nga kritikat e bashkëshortit të saj, dhe të arrijë në përfundimin që nuk "meriton" të ketë ushqim në bark, e më pas të vjellë për të dënuar veten e për të mpirë ndjenjat e saj të lënduara. Dhe sigurisht, kjo do të çojë në rritje të depresionit dhe ndjenjave të dështimit dhe me shumë mundësi e përgatisin për grykësinë e radhës. Një grua që po triumfon mbi anoreksinë e që po pendohet, mund të ndihet e frikësuar prej komplimenteve të kolegëve mbi shtmin e saj në peshë -mund t'a zërë paniku- dhe mund të fillojë t'a limitojë ushqimin sërish. Media është një burim i vazhdueshëm i përkufizimeve sekulare mbi bukurinë, dhe tundimi ndaj kotësisë sqimatare është për një grua, që është duke u penduar prej një çrregullimi në të ngrënë, aq i vërtetë sa “presioni i moshatarëve” tek një adoleshent.

Tani… hajde ta transformojmë këtë mendje!

Ndërsa subjekti i këshilluar bëhet gjithmonë e më i aftë  ti njohë keto mendime si  jobiblike (madje irracionale), ajo po mëson çfarë do të thotë të “ nënshtrosh çdo mendim dëgjesës së Krishtit” (2Korintasve 10:5). Ajo mund të sfidohet të dallojë mendësi të tilla si : “ashkush nuk më do mua. Më mirë po ha si grykëse” ose “ numri mbi peshore përcakton vlerën time”.
Pastaj ajo mund të fillojë ti ballafaqojë këto me të vërtetën biblike: “Perëndia më do, dhe unë jam krijuar në imazhin e tij. Ai ka premtuar se kurrë nuk do të më lerë apo braktisë” (Zanafilla  1:27, Hebrenjve 13:5). “Vlera ime vjen nga qëndrimi im në krishtin, dhe Ai më quan ‘mike’. Qëllimi im është të jetoj për të” (Gjoni 15:14)
Kapitulli “Zhvish/vish” i Biblës, efesianëve 4, bëhet një ushtrim ditorë për një grua që po transformon mendësinë e saj prej një çrregullimi në të ngrënë. Boshllëku dhe frika e njeriut( pasiguria, dëshira për tu pranuar, për tu parë si “më e dobëta”) janë dy motivet e zemrës që qëndrojnë pas anoreksisë dhe bulimisë. Përgjatë kursit të këshillimit, këto dhe të tjera shfaqje të krenarisë duhet të përballen butësisht me një këndveshtrim më të lartë për Perëndinë dhe një perceptim korrekt të vetvetes(ajo është një bijë e dashur në nevojë për Shpëtimtarin). Perëndia shpesh shihet si i zemëruar ose i largët nga gratë që vuajnë prej varësive. Hebrenjve 4:14 na ndihmon të ilustrojmë faktin se Krishti e kupton dobësinë dhe mëkatin e saj, dhe është i gatshëm ta forcojë atë.
Roli i hirit

Moralizmi, në thelbin e vet, është përpjekja e natyrës njerëzore për të bërë veten “të drejtë” në vetë sytë tanë. Ne e bëjmë këtë përmes hapave, rregullave, dhe listave Si-të, shpesh duke bërë “rregullat” tona mbi çfarë do të thotë të jesh i mirë, i suksesshëm, apo tërheqës. Kjo sigurisht, na mbrujt për të dështuar dukë qënë se ne në mënyrë të pashmangshme do ta thyejmë një (ose ndoshta të gjitha) nga keto rregulla të vet-caktuara. Perfeksionizmi-përpjekja për të arritur drejtesimin prej veprave sipas vetë standartit tonë-largohet tej kur përballet me ungjillin.
“nëse të qënurit ‘e dobët’ është mirë, të jesh ‘më e dobët’ është akoma më mirë” thërret xhelati i brendshëm. Zakonet “Spartane” të të ngrënit dhe të regjimeve ushtrimore mund të marrin një jetë te tyren.
Vazhdimi i historisë së fitores në Krshtin

Gratë me çrregullime në të ngrënë janë tejet perfeksioniste si natyra. Çfarë “vepra të ligjit” krijojnë ato per veten, dhe si mund t’i këshillojmë ato? Ne do ta trajtojmë perfeksionizmin, dhe si të tregosh hir besimtareve anoreksike dhe bulimike në pjesën 2.
Bashkoju bisedës

Kur trajtojmë vështirësitë e çrregullimeve në të ngrënë , qofshin këto në jetën tënde ose të subjektit të këshilluar, si mund të na ndihmonte të dallojmë mendësinë e gabuar dhe “idhujtarinë” pas çrregullimeve në të ngrënë?